ACTUEEL

Uitgelicht: Artikel uit ons tijdschrift

Eind goed, al goed: geen waterwoningen

Offer het stadspark Huizerhoofd niet op voor zomerhuisjes

Projectontwikkelaar wil 50 recreatiewoningen met horeca bouwen

Fonteinkruid en de strijd tussen natuur en recreatie. Nieuwe inzichten

Te intensief maaien vergroot de kans op troebel water

VVG biedt infobord bij het Mouwtje aan

De eerste in een serie over de Gooise zanderijen

Wat mag er gebouwd worden aan de Driftweg?

Strijd tussen de ingediende plannen en het bestemmingsplan

De Omgevingsverordening NH2020 en wind- en zonne energie

Geen windmolens en zonnepanelen in beschermde natuur

Stichtse Strand: natuur of recreatie?

De VVG maakt bezwaar tegen vergunningen die op onjuiste wijze zijn verleend.