11 oktober: uitreiking Emil-Ludenpenning

De Emil-Ludenpenning is dit jaar op 11 oktober uitgereikt aan: Piet Bakker.

De redenen zijn – samengevat – dat hij op bijzonder en belangrijke wijze, met grote kennis en inzet, heeft bijgedragen aan de kennis over en behoud van natuur en erfgoed in het Gooi, waarbij hij in zijn werk, zijn vele adviezen, publicaties en lezingen juist ook aandacht heeft gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de cultuurhistorie.

De Emil-Ludenlezing werd gegeven door prof. dr. Hans Renes, hoogleraar faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht en hoogleraar Erfgoed en Ruimte Vrije Universiteit Amsterdam.

De bijeenkomst in historische het stadhuis van Naarden werd omlijst door  Annoesjka Cabo (viool) en Amerentia van der Kooij (altviool).

Deze avond was tevens de afsluiting van de ‘week-van-de-erfgooier’ van vrijdag 4 oktober tot en met vrijdag 11 oktober 2019.

Emil Luden (1863-1942),
eerste voorzitter van Stad en Lande van Gooiland