Overzicht van alle wandelingen

Het hele programma t.m. november 2023

Natuurdroom 2050 Noord- Holland

VVG heeft inbreng in het rapport van ARK natuurontwikkeling t.b.v. de Provinciale Omgevingsvisie 2050.

Bank ter nagedachtenis aan Edwin Klomp onthuld

Ter nagedachtenis aan onze recent overleden natuurwacht in hart en nieren, Edwin Klomp, is een bank geplaatst op het landgoed Monnikenberg. Zijn broer onthulde het schildje op de bank in het bijzijn van het bestuur en vrienden van de VVG en het GNR.

Agenda bestuur

Heeft u een suggestie voor een onderwerp?

In het Huizer Museum: Het landschap om ons heen

Wegens groot succes is de tentoonstellng verlengd

Natuurwachten gehuldigd

Ton Veerman en Randolph Pelisink al resp. 40 en 25 jaar natuurwacht van de VVG