Agenda Bestuur

Bestuursvergaderingen 2021

6 januari

3 februari

3 maart

7 april

12 mei

9 juni

7 juli

8 september

6 oktober

10 november

8 december

Verplaatst i.v.m. coronabeperkingen en om die reden nog steeds onder voorbehoud:
Algemene Ledenvergadering 23 september
2021

Indien u graag wilt dat een onderwerp in een bestuursvergadering wordt besproken kunt u dit per mail aanmelden