Wandel met ons mee in het najaar van 2018.

Kijk hier voor een overzicht

en zet de data alvast in uw agenda!

Algemeen

Deelname aan de wandelexcursies staat in principe open voor iedereen en geschiedt altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of consumpties zijn voor eigen rekening. Honden kunnen absoluut niet worden toegelaten, ook niet aangelijnd.

De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht voor om excursies af te gelasten wanneer extreme (weers-)omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gidsen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem bij twijfel even contact met ons op.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Gooise Natuurwacht in Hilversum, telefoon: 035-683 6473, of per e-mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.