Parkeerplaats vol. Wat Nu?

Geen parkeerplaatsen in een beschermd bos t.b.v. Speelpark Oud Valkeveen.

Probleem en procedure

Op 9 oktober 2019 heeft de gemeente het nieuwe bestemmingsplan t.b.v. Oud Valkeveen vastgesteld. Op diverse punten is dit een verbetering, onder meer omdat het veel beter vaststelt wat er aan speeltoestellen mag worden aangebracht. Een punt waar de VVG niet akkoord mee kan gaan is het plan een stuk beschermd bos te kappen om daar een parkeerplaats t.b.v. het pretpark van te maken. Niet alleen is het aangewezen binnen het Natuurnetwerk Nederland, maar ook kan het park daardoor groeien naar een volume dat niet past op deze plek, met alle overlast van dien.

De eigenaar heeft verklaard dat Oud Valkeveen voor hem een hobby is en dat hij er niet van hoeft te leven. Een exploitatie zonder overlast voor de buurt en zonder opoffering van beschermde natuur kan hem volgens ons dus niet erg schaden.

Een probleem van het speelpark is dat het aan alle kanten is omsloten door beschermde natuurgebieden. Alle behorend tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en/of Natura 2000. Daarmee zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het speelpark per definitie beperkt. Sinds een jaar of 4 à 5 trekt het park steeds meer publiek aan. Daardoor ontstonden problemen met parkeerdruk, lawaaioverlast en veiligheid.

Het speelpark beschikt binnen de eigen grenzen over zo’n 500 parkeerplaatsen. Dat is al ruim 4x de parkeernorm van maximaal 120 plaatsen. Desalniettemin blijkt dat het speelpark behoefte heeft aan nog eens 500 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen alleen worden gevonden langs de openbare weg, of in de omringende natuur.

Links van het park is in een (beschermd) weiland een tijdelijke parkeeroplossing gevonden. In samenhang daarmee is er een parkeerverbod gekomen voor de omliggende toegangswegen. Een definitieve oplossing voor het parkeerprobleem zou het kappen van 1,3 ha NNN-bos aan de rechterzijde zijn. Daarmee wordt natuurgebied aan het Natuurnetwerk Nederland onttrokken en dit is strijd is met de provinciale ruimtelijke- en natuurregelgeving.

Speelpark Oud Valkeveen bezorgt al heel lang aan veel mensen heel veel plezier. De VVG wil ook graag dat dat zo blijft. Maar de grens aan de groei van het park is inmiddels overschreden. Het huidige bestemmingsplan ging nog uit van ca 130.000 bezoekers per jaar. Nu dat er inmiddels 200.000 à 300.000 zijn geworden is het park uit zijn jasje gegroeid.

De leef-, woon- en werkomgeving, (verkeer)veiligheid en bereikbaarheid zijn in het geding. Speciaal de toename van de parkeerbehoefte van het speelpark is nu buitenproportioneel en verdraagt zich daarmee niet met een goede ruimtelijke ordening. Indien een parkeerbehoefte van in totaal 1000 plaatsen blijft, past het speelpark planologisch niet (meer) op deze plek.

Op 26 november 2019 heeft de VVG een bezwaarschrift bij de Raad van State ingediend. Dit is behandeld tijden een zitting op 19 november 2020 De VVG ziet in het aan te leggen parkeerterrein een nieuwe stedelijke ontwikkeling, er ontbreekt het vereiste groot openbaar belang, het ecologische rapport rammelt. De parkeernorm voor pretparken wordt met een factor 800% overschreden. Zie voor alle ingebrachte argumenten hieronder de tekst van het ingediende bezwaarschrift.

Tekst bezwaarschrift Raad van State

Zie hier de tekst van de ingediende zienswijze.

en de pleitnota die is ingediend voor de zitting

Ook de Stichting Limiten en Valkeveen heeft een zienswijze ingediend.

Hier de tekst van het nieuw vastgestelde bestemmingsplan en een ingediende motie rond de parkeerproblematiek.

In het dossier oud Valkeveen vindt u meer informatie over een recent onderzoek van de universiteit van Wageningen. Hier wordt aangetoond dat de bestaande rapporten onvoldoende zijn en dat er een actieve dassenpopulatie in het “parkeerbos” zit.

Attracties op het parkeerterrein en het beschermde natuurgebied waar het park een claim op legt. Hieronder een weiland met twee toegangshekken, met totaal verschillende boodschap.

Voor meer info en een verslag van alle ontwikkelingen sinds 2018 zie ons dossier Oud valkeveen