Gooi-o-logie: Van kerstening tot ontzuiling tussen Vecht en Eem

Nieuwe cursus Gooi-o-logie. De ontwikkeling van het christendom in het Gooi, vanaf de 8e eeuw.