Uitreiking Emil Ludenpenning op vrijdag 19 oktober

De besturen van:

  • de Stichting Stad en Lande van Gooiland,
  • de Stichting Tussen Vecht en Eem,
  • de Vereniging Vrienden van het Gooi,
  • en de Stichting Gooisch Natuurreservaat

nodigen u van harte uit voor de uitreiking van de Emil-Ludenpenning 2018, de Emil- Ludenlezing en een muzikaal intermezzo.

De Emil-Ludenpenning wordt dit jaar uitgereikt aan Anton Kos.

 De redenen zijn, samengevat, dat hij als geen ander de geschiedenis van de erfgooiers heeft bestudeerd, hierover in talloze boeken en artikelen heeft gepubliceerd  en dat hij naast deze publicaties met lezingen en projecten in belangrijke mate heeft bijgedragen inzicht te krijgen in de geschiedenis van de erfgooiers en deze levend te houden.

De Emil-Ludenlezing wordt gegeven door mr. Pieter Hoogenraad MA, historicus en kenner van de geschiedenis van Hilversum, met als onderwerp:
Sint Vitus, zijn levensgeschiedenis, verering en relatie met het Gooi.

Het Duo Spinoza (Nick Scholten – harp en Annelieke Marselje – viool) verzorgt dit jaar de muziek.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 19 oktober 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het oude Stadhuis te Naarden, Marktstraat 22, 1411 EA Naarden.

Deze bijeenkomst is tevens de afsluiting van de ‘week-van-de-erfgooier’ van zaterdag 13 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018. Vanaf 19.30 uur heten wij u graag welkom met een kopje thee/koffie.

Als u aanwezig wilt zijn, wordt u verzocht u vóór 17 oktober a.s. op te geven bij de secretaris van de Stichting Stad en Lande van Gooiland, e-mailadres: secretaris@erfgooiers.com