Op vrijdag 19 september is in het stadhuis van Naarden de jaarlijkse Emil Ludenpenning uitgereikt. Dit maal aan de historicus Anton Kos, autoriteit w.b. de geschiedenis van de erfgooiersorganisatie, die verschillende publicaties op zijn naam heeft staan. Sommigen van u hebben vast nog het mooie boek “Erfgooiers ten eeuwigen dage” uit 2007 in de kast staan. Co-auteur hiervan was Anton Kos.

Hij werd in het zonnetje gezet door vertegenwoordigers van de vier organisaties die achter de uitreiking van de eervolle penning zitten: Frits van Dulm, voorzitter van de stichting Stad en Lande, Karen Heerschop namens het Goois Natuureservaat, Jan Vollers, voorzitter van de stichting Tussen Vecht en Eem, en onze voorzitter Hans Metz.

De bijeenkomst werd opgeluisterd door twee muzikale intermezzo’s van het duo Spinoza.