basiscursus archeologie AWN-Naerdincklant

Een kans voor liefhebbers van archeologie om een basiscursus te volgen. Naerdincklant heeft deze nu georganiseerd met medewerking van diverse andere afdelingen van AWN.
De cursus wordt vanaf 26 januari gegeven op 5 zaterdagen. Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij.

Als je cursus gevolgd hebt kun je in de toekomst als vrijwilliger een keer mee in het veld meehelpen bij een opgraving.

Kijk hier naar het volledige programma van deze cursus