Jaarvergadering VVG 2019

Op 25 april 2019 is onze jaarvergadering gehouden in de Infoschuur ’t Gooi. Leen mak en Hans Hoes verlieten het bestuur en  Winy Biermann-Paardekooper werd onze nieuwe secretaris. Kijk hier voor de behandelde jaarstukken.

Na de pauze twee boeiende lezingen over een zeer actueel thema:  “Natuur en recreatie in Gooi- en Eemmeer”.

Piet Spoorenberg, professioneel vogelbeschermer, vertelde ons over de waarde van het Eem- en Gooimeer voor vogels. De natuurkwaliteit komt steeds meer onder druk komt te staan van plannen voor uitbreiding van vaar- en oeverrecreatie. Er volgde een boeiende discussie gaan over het ontwikkelen van een meer gezamenlijke invulling van de ruimte waarin enerzijds recreatie mogelijk is en anderzijds de natuur de nodige rust en ruimte krijgt.

Jan Roodhart, terreinbeheerder van natuurgebieden, sloot hier op aan. Hij ging in op de verschillende gebieden met hun doelstellingen en gaf aan wat er is ondernomen om die doelstellingen binnen bereik te brengen en welke resultaten tot nu toe bereikt zijn. Maar hij gaf ons ook inzicht in de knelpunten en problemen en waar de kansen liggen.