Extra aandacht voor de kust

In 2019 staat de “Zuiderzeekust” volop in de belangstelling. De regio en de gemeentes ontwikkelen nieuwe kustvisies. De Vrienden van het Gooi gaan daarom dit jaar op verschillende manieren aandacht geven aan de randmeren: door middel van speciale wandel- en fietstochten en deelname aan de discussies over deze kustvisies bij diverse gemeenten.

Fotograaf Fred Willems creëerde een drietal foto exposities rond de kustplaatsen Muiden/Muiderberg, de vesting Naarden en Huizen. Elke kustplaats zal op een eigen manier in beeld gebracht worden. Het doel is de schoonheid en historische waarden op verschillende manieren in beeld te brengen.

De eerste expositie wordt 24 april t.m. 27 mei gehouden in Naarden vesting in de Cool Classic Club, Energiestraat 3, Naarden

Uniek voor Naarden is de dubbele grachtengordel die in de 17e eeuw ontstond. De oude haven, maar ook de nieuwe haven, ligt in de binnenste gordel. Het water rond de vesting heeft belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de Regio, en nog steeds!

Kijk hier voor het volledige programma van alle exposities