11 oktober: uitreiking Emil-Ludenpenning

UITNODIGING

De besturen van:

  • de Stichting Stad en Lande van Gooiland;
  • de Stichting Tussen Vecht en Eem;
  • de Vereniging Vrienden van het Gooi; en
  • de Stichting Goois Natuurreservaat,

nodigen u van harte uit voor de uitreiking van de Emil-Ludenpenning 2019, de Emil-Ludenlezing en een muzikaal intermezzo.

De Emil-Ludenpenning wordt dit jaar uitgereikt aan:

Piet Bakker.

De redenen zijn – samengevat – dat hij op bijzonder en belangrijke wijze, met grote kennis en inzet, heeft bijgedragen aan de kennis over en behoud van natuur en erfgoed in het Gooi, waarbij hij in zijn werk, zijn vele adviezen, publicaties en lezingen juist ook aandacht heeft gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de cultuurhistorie.

De Emil-Ludenlezing wordt gegeven door prof. dr. Hans Renes, hoogleraar faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht en hoogleraar Erfgoed en Ruimte Vrije Universiteit Amsterdam.

De muziek wordt dit jaar verzorgd door Annoesjka Cabo (viool) en Amerentia van der Kooij (altviool).

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het oude Stadhuis te Naarden, Marktstraat 22, 1411 EA Naarden.

Deze avond is tevens de afsluiting van de ‘week-van-de-erfgooier’ van vrijdag 4 oktober tot en met vrijdag 11 oktober 2019.

Vanaf 19.30 uur heten wij u graag welkom met een kopje thee/koffie.

Als u aanwezig wilt zijn, wordt u verzocht u vóór 9 oktober a.s. op te geven bij de secretaris van de Stichting Stad en Lande van Gooiland, e-mailadres: secretaris@erfgooiers.com

Emil Luden (1863-1942),
eerste voorzitter van Stad en Lande van Gooiland