22 januari 2020: presentatie resultaten onderzoek geopark

Lezing in de infoschuur door prof dr Jan Sevink