22 januari 2020: presentatie resultaten onderzoek geopark

Onze partner, de stichting realisatie van Geopark Gooi en Vecht, heeft de afgelopen jaren de belangrijkste geologische kenmerken in onze buurt onderzocht en uitgebreid omschreven. Het werk van de stichting is voor 1/3 deel gefinancierd door de VVG.

Voor info zie de poster van het Geopark en voor de laatste stand van zaken de nieuwsbrieven oktober en december 2019

Op 22 januari om 14.30 uur zal prof dr Jan Sevink de resultaten van het onderzoek presenteren.

De locatie is de infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103  in Hilversum.

Na afloop om ca 16.00 uur is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Graag vooraf aanmelden via info@vriendenvanhetgooi.nl

Meer informatie over deze stichting op de website: geoparkgooienvecht.eu