Wind en Zonne-energie en de omgevingsverordening NH2020

De Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid is een plan voor regionale energiestrategie, waarin gemeenten, waterschappen, provincie en netbeheerders hebben aangegeven op welke plekken in de Gooi- en Vechtstreek plaats zou kunnen zijn voor windmolens en velden met zonnepanelen. Klimaat neutraal en energietransitie zijn de sleutelwoorden. Op zich is daar denken wij niemand op tegen. Maar plaatsing in beschermde natuur is een stap te ver.

Speciaal windmolens in Natura 2000 gebied in het Gooimeer en bij de Stichtse Brug en windmolens en zonnepanelen in gebieden van het GNR die beschermd zijn als Natuurnetwerk Nederland zijn niet aanvaardbaar.

Zie het volledige artikel in ons dossier: wind- en zonne-energie in het Gooi

De Provincie is bezig met het bundelen van verspreide regelgeving, zoals aardkundige monumenten en de PRV, in een nieuwe Landschapsverordening. De VVG kan met dit ontwerp instemmen, maar stelt, samen met een aantal andere natuurorganisaties wel een aantal aanpassingen voor. In dit dossier ook informatie over de rol van de provincie en gemeenten bij het plaatsen van zonnecellen en windmolens.

Zie het volledige artikel in ons het dossier: bijzondere beschermde landschappen