Wandeling op zondag 12 juli: Buitenzorg en de Vuursche, Baarn

Langs de uitgestrekte bossen achter landgoed Buitenzorg en boswachterij de Vuursche. Tussen dikke beuken, eiken en exotischer soorten die de adellijke bewoners lang geleden lieten aanplanten. Zij zorgden ook voor mooie doorkijkjes en een vijver vol waterleven.

Deze wandeling is een echte landgoedwandeling. Er is een grote diversiteit aan landschapselementen; naald/loofbos, weide, water, oude lanen etc.

Vertrekpunt: Ravensteinselaan, 3744 MJ Baarn
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte ruim 9 km.

Deelname is gratis. Het Coronavirus dwingt ons helaas een aantal spelregels op te stellen om de veiligheid van de deelnemers te bevorderen. In verband daarmee is aanmelden WEL nodig en mogen alleen wandelaars deelnemen die de spelregels erkennen en naleven.

Spelregels in Coronatijd voor deelnemers aan wandelingen die worden georganiseerd door de Vrienden van het Gooi

“Ruimte met regels”

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Niet deelnemen aan de wandelingen is de veiligste weg. Wel deelnemen betekent het bewust omgaan met de daaraan eventueel verbonden risico’s.

 • Deelnemers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook als de groep staat te luiteren naar uitleg van de natuurwachten
 • Was je handen voor en na de wandeling

Spelregels aanmelden:

 • Het aantal deelnemers is beperkt.
 • Aanmelden voor wandelingen verplicht via onderstaand formulier.
 • Een aanmeldingsmail bevat in ieder geval: naam (namen), mailadres, wel/niet lidmaatschap.
 • Aanmelden betekent aanvaarden spelregels.
 • Leden hebben voorrang in volgorde van aanmelding. Andere deelnemers aansluitend ook in volgorde van aanmelding.
 • De inschrijving sluit op zaterdag 11 juli, 12.00 uur. Alle inzenders van een mailtje krijgen zo spoedig mogelijk daarna bericht over wel/niet deelname.
 • Indien u na aanmelding per formulier om welke reden ook toch niet kan deelnemen aan de wandeling graag bericht per mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.
 • Na zaterdag 12.00 uur is aanmelden en afmelden alleen nog telefonisch mogelijk via Sjoerd Nelson, 06 15286661, uiterlijk tot zondag 13.00 uur!

Spelregels deelname algemeen

Deelname aan de wandelexcursies staat in principe open voor iedereen en geschiedt altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of consumpties zijn voor eigen rekening. Honden kunnen absoluut niet worden toegelaten, ook niet aangelijnd.

De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht voor om excursies af te gelasten wanneer extreme (weers-)omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gidsen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem bij twijfel even contact met ons op.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Gooise Natuurwacht:

Randolph Pelsink tel: 0626722899,

Sjoerd Nelson: tel: 0615286661

of per e-mail (maar niet meer op de dag van de wandeling): natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.

Aanmelding VVG wandeling 12 juli 2020

Kijk op de foto hieronder voor het vertrekpunt