Wandeling op 9 augustus: Blaricummer- en Tafelbergheide

In verband met het warme weer: aangepaste schaduwtocht onder de bomen!

Twee totaal verschillende heidevelden. Op zoek naar stuwwallen, leemkuilen en raatakkers.

Vertrekpunt: Parkeerplaats Goede Gooier, Crailoseweg 151, 1261 AA Blaricum.
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte goed 8 km.

Deelname is gratis. Het Coronavirus dwingt ons helaas een aantal spelregels op te stellen om de veiligheid van de deelnemers te bevorderen. Wij lopen in groepjes van ca 10 deelnemers. In verband daarmee is aanmelden WEL nodig en mogen alleen wandelaars deelnemen die de spelregels erkennen en naleven.

Spelregels in Coronatijd voor deelnemers aan wandelingen die worden georganiseerd door de Vrienden van het Gooi

“Ruimte met regels”

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Deelnemen aan de wandelingen betekent bewust omgaan met de daaraan eventueel verbonden risico’s.

 • Deelnemers uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook als de groep staat te luisteren naar uitleg van de natuurwachten.

Spelregels aanmelden:

 • Het aantal deelnemers is beperkt.
 • Aanmelden voor wandelingen verplicht via onderstaand formulier.
 • Een aanmeldingsmail bevat in ieder geval: naam (namen), mailadres, wel/niet lidmaatschap.
 • Aanmelden betekent aanvaarden spelregels.
 • Leden hebben voorrang in volgorde van aanmelding. Andere deelnemers aansluitend ook in volgorde van aanmelding.
 • De inschrijving sluit op zaterdag 8 augustus, 12.00 uur. Alle inzenders van een mailtje krijgen zo spoedig mogelijk daarna bericht over wel/niet deelname.
 • Indien u na aanmelding per formulier om welke reden ook toch niet kan deelnemen aan de wandeling graag bericht per mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.
 • Na zaterdag 12.00 uur is aanmelden en afmelden alleen nog telefonisch mogelijk via Sjoerd Nelson, 06 15286661, uiterlijk tot zondag 13.00 uur!

Spelregels deelname algemeen

Deelname aan de wandelexcursies staat in principe open voor iedereen en geschiedt altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of consumpties zijn voor eigen rekening. Honden kunnen absoluut niet worden toegelaten, ook niet aangelijnd.

De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht voor om excursies af te gelasten wanneer extreme (weers-)omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gidsen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem bij twijfel even contact met ons op.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Gooise Natuurwacht:

Randolph Pelsink tel: 0626722899,

Sjoerd Nelson: tel: 0615286661

of per e-mail (maar niet meer op de dag van de wandeling): natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.

Aanmelding VVG wandeling 9 augustus 2020

Kijk op de foto hieronder voor het vertrekpunt