Wandeling op zondag 11 oktober 2020, Blaricummer en Huizer engen

De Blaricummer Eng  is een natuurgebied van het Goois Natuurreservaat in Blaricum. De eng bestaat uit een eeuwenoude verkaveling met zandpadenstructuur en een afwisseling van open akkers en weilanden. De Huizer Eng is een gebied met kleine akkers en wordt omzoomd door bos. Het vormt zo een overgang tussen Huizen en de Tafelbergheide. Tot 1848 liep de Eng helemaal door tot de Naarderstraat in Huizen en bood destijds vrij zicht op het dorp en de Meent, de gemeenschappelijke weidegronden langs de Zuiderzee.

Het vertrekpunt zal in verband met coronamaatregelen alleen bekend worden gemaakt aan de deelnemers van de wandeling.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte ongeveer 7,5 km.

Deelname is gratis. Het Coronavirus dwingt ons helaas een aantal spelregels op te stellen om de veiligheid van de deelnemers te bevorderen. In verband daarmee is de deelname beperkt en is aanmelden WEL nodig. Alleen wandelaars deelnemen die de spelregels erkennen en naleven mogen meewandelen.

Spelregels in Coronatijd voor deelnemers aan wandelingen die worden georganiseerd door de Vrienden van het Gooi

“Ruimte met regels”

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Deelnemen aan de wandelingen betekent bewust omgaan met de daaraan eventueel verbonden risico’s.

  • Deelnemers uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand, ook als de groep staat te luisteren naar uitleg van de natuurwachten.

Spelregels aanmelden:

  • Het aantal deelnemers is beperkt.
  • Aanmelden voor wandelingen is tot zaterdag 10 oktober 12.00 uur uitsluitend mogelijk via onderstaand formulier.
  • Aanmelden betekent aanvaarden spelregels.
  • Leden hebben voorrang in volgorde van aanmelding. Andere deelnemers aansluitend ook in volgorde van aanmelding.
  • Na sluiting van de inschrijving krijgen alle inzenders zo spoedig mogelijk bericht per mail over wel/niet deelname.
  • Indien u na aanmelding per formulier – om welke reden ook – toch niet kan deelnemen aan de wandeling graag afmelden per mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl en na zaterdag 12.00 uur per telefoon via Sjoerd Nelson, 06 15286661.
  • Indien het maximumaantal deelnemers nog niet is bereikt kunt u zich na zaterdag 12.00 uur alleen nog telefonisch aanmelden via Sjoerd. Uiterlijk tot zondag 13.00 uur!

Spelregels deelname algemeen

Deelname aan de wandelexcursies staat in principe open voor iedereen en geschiedt altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of consumpties zijn voor eigen rekening. Honden kunnen absoluut niet worden toegelaten, ook niet aangelijnd.

De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht voor om excursies af te gelasten wanneer extreme (weers-)omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gidsen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem bij twijfel even contact met ons op.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Gooise Natuurwacht:

Telefoon:
Randolph Pelsink tel: 0626722899,
Sjoerd Nelson: tel: 0615286661

of per e-mail (maar niet meer op de dag van de wandeling): natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.

Aanmelding VVG wandeling 11 oktober 2020