Zondag 27 september 2020, Smithuyserbos en de Wolfsdreuvik

Het Smithuyserbos was ooit een deel van het ‘oerbos’, het Erfgooiersbos. Helaas later gekapt, herplant, weer gekapt en weer aangeplant met dennen, vooral grove den, en loofbomen.

In het Cronebos staan hoge douglassparren en heel oude beuken. In het gebied leven boommarters. Er zijn open plekken in het bos gecreëerd om een biotoop te scheppen voor de levendbarende hagedis, de hazelworm en vlinders. Ook zijn er twee amfibieënpoelen gemaakt.

Een mooie boswandeling en dan ineens: de Wolfsdreuvik. Wat is de 80jarige geschiedenis van deze merkwaardige toren in het bos? Als u meewandelt komt u daar alles over te weten

Vertrekpunt: hoek Lage Vuurscheweg 84/ Zwarteweg, 1213 VD, Hilversum.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte ongeveer 8 km.

LET OP Beperkt aantal deelnemers. Aanmelden NIET meer mogelijk!

Spelregels in Coronatijd voor deelnemers aan wandelingen die worden georganiseerd door de Vrienden van het Gooi

“Ruimte met regels”

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Deelnemen aan de wandelingen betekent bewust omgaan met de daaraan eventueel verbonden risico’s.

  • Deelnemers uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand, ook als de groep staat te luisteren naar uitleg van de natuurwachten.

Spelregels aanmelden:

  • Het aantal deelnemers is beperkt.
  • Aanmelden voor wandelingen verplicht via onderstaand formulier.
  • Een aanmeldingsmail bevat in ieder geval: naam (namen), mailadres, wel/niet lidmaatschap.
  • Aanmelden betekent aanvaarden spelregels.
  • Leden hebben voorrang in volgorde van aanmelding. Andere deelnemers aansluitend ook in volgorde van aanmelding.
  • De inschrijving sluit op zaterdag 26 september, 12.00 uur. Alle inzenders van een mailtje krijgen zo spoedig mogelijk daarna bericht over wel/niet deelname.
  • Indien u na aanmelding per formulier om welke reden ook toch niet kan deelnemen aan de wandeling graag bericht per mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.

Spelregels deelname algemeen

Deelname aan de wandelexcursies staat in principe open voor iedereen en geschiedt altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of consumpties zijn voor eigen rekening. Honden kunnen absoluut niet worden toegelaten, ook niet aangelijnd.

De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht voor om excursies af te gelasten wanneer extreme (weers-)omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gidsen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem bij twijfel even contact met ons op.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Gooise Natuurwacht:

Randolph Pelsink tel: 0626722899,

Sjoerd Nelson: tel: 0615286661

of per e-mail (maar niet meer op de dag van de wandeling): natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.

Aanmelding VVG wandeling 27 september 2020

Kijk op de foto hieronder voor het vertrekpunt