Wandeling zondag 20 december 2020, Spanderswoud

Het Spanderswoud is een vrij oud bosgebied, dus zit Randolph weer met zijn neus in de paddenstoel-gidsen. Je kan er nooit genoeg over weten. We gaan op zoek naar het laatste restantjes hei.

Vertrekpunt: Bistro Robert, Spanderslaan 1, 1217 DB, Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur!
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte ongeveer 7,5 km.

Deelname is gratis. Het Coronavirus dwingt ons helaas een aantal spelregels op te stellen om de veiligheid van de deelnemers te bevorderen. In verband daarmee is aanmelden WEL nodig en mogen alleen wandelaars deelnemen die de spelregels erkennen en naleven.

Spelregels in Coronatijd voor deelnemers aan wandelingen die worden georganiseerd door de Vrienden van het Gooi

“Ruimte met regels”

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Deelnemen aan de wandelingen betekent bewust omgaan met de daaraan eventueel verbonden risico’s.

 • Deelnemers uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook als de groep staat te luisteren naar uitleg van de natuurwachten.

Spelregels aanmelden:

 • Het aantal deelnemers is beperkt.
 • Deelname aan wandelingen alleen na aanmelding via onderstaand formulier.
 • Aanmelden betekent aanvaarden spelregels.
 • Leden hebben voorrang in volgorde van aanmelding. Andere deelnemers aansluitend ook in volgorde van aanmelding.
 • De inschrijving sluit op vrijdag 18 december, 17.00 uur.
 • Zodra bekend is of u aan de wandeling kunt deelnemen krijgt u daarvan bericht. In verband met de spelregels kan dat voor niet-leden direct na de sluiting van de inschrijving zijn.
 • Indien u na aanmelding, maar voor de sluiting van de inschrijving, om welke reden ook toch niet kan deelnemen aan de wandeling graag bericht per mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.
 • Na sluiting van de inschrijving is aanmelden en afmelden alleen nog telefonisch mogelijk via Sjoerd Nelson, 06 15286661, uiterlijk tot zondag 13.00 uur!

Spelregels deelname algemeen

Deelname aan de wandelexcursies staat in principe open voor iedereen en geschiedt altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of consumpties zijn voor eigen rekening. Honden kunnen absoluut niet worden toegelaten, ook niet aangelijnd.

De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht voor om excursies af te gelasten wanneer extreme (weers-)omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gidsen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem bij twijfel even contact met ons op.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Gooise Natuurwacht:
Randolph Pelsink tel: 0626722899,
Sjoerd Nelson: tel: 0615286661

of per e-mail (maar niet meer op de dag van de wandeling): natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.

Aanmelding VVG wandeling 20 december 2020