Fonteinkruid en de strijd tussen natuur en recreatie

Te intensief maaien vergroot de kans op troebel water