Offer het stadspark Huizerhoofd niet op voor zomerhuisjes

Raakt de gemeente de eigendom van de landtong kwijt?