,

Offer het stadspark Huizerhoofd niet op voor zomerhuisjes

Nu weer een nieuw plan met 40 recreatiewoningen aan de kant van de haven.