Nieuwe natuur bij strekdam Blaricum?

De VVG wil meedenken aan het realiseren van nieuwe natuur.