Ontwikkelingen Stichtse Strand

De ontwikkelingen rond het Stichtse Strand hebben wij opgenomen in een aantal dossiers. Alle deelgebieden komen weer bij elkaar in het onderwerp saldering

Ontstaan
Het Stichtse Strand is een met zout en kalkrijk zand opgespoten stuk land, waar zich door het 40 jaar met rust te laten een begroeiing heeft ontwikkeld met zeldzame planten die ook in de duinen voorkomen. Het is gemaakt door de mens, net als de hei, de zanderijen, veel bossen en de weilanden in het Gooi.
Rechts van de weg naar de reddingsbrigade – het groene strand – is het meest met rust gelaten. Daar staan onder meer duizenden orchideeën. Op het surfstrandje was een redelijke balans tussen recreatie en natuur. Op het minst betreden oostelijk deel daarvan groeien nog steeds bijzondere plantensoorten, zoals parnassia. Ook leven daar vleermuizen en beschermde vogelsoorten. Er groeien paddenstoelen die in de rest van het Gooi niet voorkomen.

Bescherming
Het gebied is door de provincie aangewezen als onderdeel van het Natuurwetwerk Nederland (NNN). De gemeente moet dat beschermen. Een aantasting moet op een andere plek in het gebied worden gecompenseerd.

Aantasting, salderingsovereenkomst
De drastische manier waarop strandophoging is gerealiseerd en het intensieve gebruik van het strand maken dat de aantasting feitelijk onomkeerbaar is. De voorwaarden van het NNN  zijn genegeerd. Pas achteraf is in overleg met de provincie door het sluiten van een salderingsovereenkomst een oplossing gezocht. Deze schiet met name te kort in de kwaliteit van het nieuw aangewezen gebied.

Bezwaar

De Vrienden van het Gooi hebben bezwaar gemaakt om een zorgvuldige behandeling van het gebied af te dwingen. Daarbij stond nooit ter discussie of het strand wel of niet een fantastische plek was om van strand en water te genieten. De kern was steeds de bescherming van de natuur door middel van het toezien op het naleven van de spelregels.

Overleg
De VVG is in overleg met de gemeente om te zoeken naar een goede definitieve oplossing, waardoor er een einde aan de procedures kan komen. Nieuwe vervangende natuur naast de strekdam kan daarbij een oplossing zijn.

Hieronder vindt u onze dossiers over het Stichtse Strand

Dit plantsoentje is aangewezen als nieuwe natuur