Jan Kwekkeboom nieuwe voorzitter VVG

Hans Metz draagt de voorzittershamer over