21 februari 2020: Landschap en Erfgoed Tussen Vecht en Eem

Het groot Goois Toekomstdebat, georganiseerd door: Tussen Vecht en Eem.
Vrijdag 21 februari 2020, van 16 tot 19 uur. Theater Singer Laren.

Historie betekent óók vooruitkijken en borgen wat van waarde is.

Welke ruimtelijke vergezichten voor landschap en erfgoed zien we als wenselijk en haalbaar op weg naar 2040? Daarover houdt TVE in haar komend lustrumjaar een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties; nieuwe-energie opwekkers en de aanwezigen.

Wonen en werken in ‘t huidige Gooi is aangenaam, bezoekers komen er graag. Wat wordt het bij meer woningen, meer infrastructuur en meer bedrijventerreinen. Er komen wind- en zonneparken aan. Wat gebeurt er met vrijkomend boerenland ? Nederland gaat de komende twintig jaar op de schop.

Welke boodschap geven wij mee aan gemeenten die binnenkort, ook in regioverband, hun Omgevingsvisie moeten gaan vaststellen?

Als het TVE ligt, moet de uitzonderlijke balans gekoesterd worden tussen geërfd cultuurgoed en wonen en werken op de grens van zand en water.

De bijeenkomst wordt ingeleid door een lezing van voormalig Rijksadviseur voor Landschap en Water, prof. Eric Luiten thans hoogleraar Landschapsarchitectuur van de TU Delft.

Gespreksleider: oud-gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht

Bestemd voor vertegenwoordigers van erfgoed- en natuurorganisaties en voor iedere burger en bestuurder met compassie voor ons gebied, die ook voor komende generaties de rijke geschiedenis wil doorgeven. Bijdrage in de kosten € 10,-

Opgeven voor het Groot Goois Toekomstdebat