22 januari 2020: presentatie resultaten onderzoek geopark

Onze partner, de stichting realisatie van Geopark Gooi en Vecht, heeft de afgelopen jaren de belangrijkste geologische kenmerken in onze buurt onderzocht en uitgebreid omschreven. Het werk van de stichting is voor 1/3 deel gefinancierd door de VVG.

Voor info zie de poster van het Geopark en voor de laatste stand van zaken de nieuwsbrieven oktober en december 2019

Op 22 januari heeft prof dr Jan Sevink de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in de infoschuur ’t Gooi in Hilversum.

Na een meer algemeen verhaal over de voorwaarden die de Unesco hanteert en de wijze van opzet van de aanvraag werden enkele boeiende voorbeelden van geologisch  interessante locaties uit onze omgeving genoemd. Bijzonder is dat hieronder ook plaatsen vallen waar ingrepen van de mens de bodemstructuur hebben beïnvloed. Zie hiervoor de 42 geselecteerde locaties op de website van het geopark.

De geopark initiatieven Gooi en Vechtstreek en Heuvelrug zijn begin dit jaar samen gegaan onder de nieuwe naam met een nieuwe website: Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht