24 strandhuisjes: botsende belangen in Muiderberg

Enkele bewoners van Muiderberg, Thijn Westermann, Jos Glansbeek en Marianne den Hartog, hebben meer dan 2.200 handtekeningen opgehaald in een petitie tegen de bouw van 24 strandhuisjes op het strand naast de Zeemeeuw in Muiderberg. De VVG heeft op Facebook haar leden opgeroepen deze petitie te ondersteunen en aangeboden haar juridische kennis in te brengen indien dat in de bezwaarschriftenfase noodzakelijk zou zijn.

De gemeente vond dit protest veel te voorbarig. Er zou nog helemaal geen plan zijn…… maar er werd al wel 4 jaar over gepraat met de betreffende ondernemer. “Zodra er wel iets is kan iedereen daarover meepraten”.

De opstellers van de petitie zagen dat anders en wilden het plan graag van tafel nog voordat het ingediend zou worden. “Want als het er eenmaal is, dan hebben we niet zoveel meer te vertellen”, meent Marianne vanuit haar eerdere ervaringen met de gemeente.

Bij een openbare zitting van de dorpsraad hebben de Muiderbergers duidelijk gemaakt dat er geen behoefte is aan meer toerisme. De natuur mag niet worden aangetast, het moet blijven zoals het is. De gemeente benadrukt dat het iedereen vrijstaat om ideeën in te dienen en de gemeente voor alle initiatieven openstaat. Dat is zeker waar, maar toch is gebleken dat een protest in deze vroege fase er toe kan leiden dat de planvorming tot stilstand komt. En dit is voor de initiatiefnemers toch wel een betere uitgangspositie dan de officiële beroeps- en bezwaarschiften in het stadium dat er al wel besluiten zijn genomen.

Gedeputeerde staten van Noord Holland hebben nu ook laten weten dat zij niet instemmen met het plan. “Afgezien of het gewenst is”, de regelgeving staat het niet toe. Het gebied is Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 èn aardkundig waardevol gebied.

Deze laatste uitspraak is ook in breder verband interessant. Er is een nieuwe kustvisie in voorbereiding. Het hele gebied tot de Hollandse Brug is beschermd gebied. Maar er zijn ook plannen ten behoeve van de recreatie bij Oud Valkeveen,  de Haven van Huizen, het Gooimeerstrand in Huizen, de Dode Hond en Blaricum aan Zee. De VVG houdt deze plannen in het belang van de natuur in het Gooi goed in de gaten. Zowel concrete plannen, als het in breder verband meedenken met de vaststelling van de kustvisie.