Jan Kwekkeboom nieuwe voorzitter VVG

Hans Metz draagt de voorzittershamer over

Milieuorganisaties doen een beroep op de politiek

Pleidooi om in nieuwe regelgeving de specifieke kenmerken van het Gooi te behouden

Leerlingenraad Pionier buigt zich over Edwin Klompprijs

Veel leuke ideeën voor een groen schoolplein

De VVG sponsort DOEmagazine Grensverleggers

Bijzondere Gooiers komen tot leven door spelletjes en opdrachten

VVG sponsor educatief programma schaapskooi

De Vondelschool gaat als eerste met het lespakket aan de slag

Tunnelvisie Hilversum

Nu de weg over de Westerheide niet door gaat een plan voor een tunnel

Tijdschrift: Driftweg en Archiefonderzoek

In ons tijdschrift verwijzen wij naar tips voor archiefonderzoek

Nieuwe natuur bij strekdam Blaricum?

De VVG wil meedenken aan het realiseren van nieuwe natuur.

Fonteinkruid en de strijd tussen natuur en recreatie. Nieuwe inzichten

Te intensief maaien vergroot de kans op troebel water