Tijdschrift: Driftweg en Archiefonderzoek

In ons tijdschrift verwijzen wij naar tips voor archiefonderzoek

Nieuwe natuur bij strekdam Blaricum?

De VVG wil meedenken aan het realiseren van nieuwe natuur.

Dick Jonkers erelid

Vandaag was de officiële uitreiking van de oorkonde

De Omgevingsverordening NH2020 en wind- en zonne energie

Geen windmolens en zonnepanelen in beschermde natuur

Leen Mak krijgt lintje wegens verdiensten voor o.a. VVG

Hij kreeg vandaag bericht, maar de echte uitreiking is pas later

Versterking van ons bestuur gezocht

Help ons bij het beschermen van natuur.

Natuurwijs dankzij VVG nu ook in het Gooi

Nu de groepsactiviteiten opgeschort zijn: gratis doe-opdrachten van de boswachter

Jaarvergadering op 20 juni, schriftelijk!

Zie de gestelde vragen en de antwoorden van het bestuur

21 februari: Landschap en Erfgoed Tussen Vecht en Eem

Paneldiscussie TvE: Hoe geven wij het unieke cultuurlandschap door naar de toekomst?

22 januari 2020: presentatie resultaten onderzoek geopark

Lezing in de infoschuur door prof dr Jan Sevink