Milieuorganisaties doen een beroep op de politiek

Pleidooi om in nieuwe regelgeving de specifieke kenmerken van het Gooi te behouden

VVG sponsor educatief programma schaapskooi

De Vondelschool gaat als eerste met het lespakket aan de slag

Tunnelvisie Hilversum

Nu de weg over de Westerheide niet door gaat een plan voor een tunnel

Tijdschrift: Driftweg en Archiefonderzoek

In ons tijdschrift verwijzen wij naar tips voor archiefonderzoek

Nieuwe natuur bij strekdam Blaricum?

De VVG wil meedenken aan het realiseren van nieuwe natuur.

Fonteinkruid en de strijd tussen natuur en recreatie. Nieuwe inzichten

Te intensief maaien vergroot de kans op troebel water

Dick Jonkers erelid

Vandaag was de officiële uitreiking van de oorkonde

De Omgevingsverordening NH2020 en wind- en zonne energie

Geen windmolens en zonnepanelen in beschermde natuur

Leen Mak krijgt lintje wegens verdiensten voor o.a. VVG

Hij kreeg vandaag bericht, maar de echte uitreiking is pas later