, ,

Basiscursus archeologie

De archeologie werkroep Nardincklant wil in het begin van 2019 een basiscursus archeologie organiseren. Gedurende 6 ochtenden in het begin van het jaar wordt ingegaan op basisbegrippen in de archeologie, met daarnaast enige interessante…
, ,

Uitreiking Emil Ludenpenning op vrijdag 19 oktober

Deze penning wordt toegekend aan Anton Kos. Wij nodigen uit om hierbij aanwezig te zijn
,

Plannen mediapark. De hoogte in? Weg over de hei?

Met zorg heeft de VVG de plannen voor de uitbreiding van het mediapark gelezen
,

De VVG geeft de Provincie adviezen over een nieuwe verordening

De Provincie geeft regels waaraan ruimtelijke verordeningen moeten voldoen De VVG denkt mee.

Verslag van een mooie fietstocht langs de Gooise Heidevelden

Op 26 augustus fietsten een aantal leden mee met een speciale heide-tocht, georganiseerd door het Fietsgilde.
,

Een speciale uitgave van de VVG: "De Gooise Heide"

Leden krijgen hem gratis. Daarnaast is hij ook te koop.

VVG reageert op omgevingsvisie 2050 van de provincie NH

De provincie heeft een ontwerp Omgevingsvisie 2050 uitgebracht. De VVG reageert hierop.

Provincie wil uit GNR treden.

Net als Amsterdam wil nu ook de provincie uit het GNR treden, met belangrijke financiële gevolgen voor de Gooise gemeenten.

Het Leukste Groene Doeboek van Gooi & Vecht gepresenteerd.

Het doeboek, gerealiseerd met steun van de VVG, betrekt kinderen bij het Erfgoedfestival.
,

Sjoerd Nelson, versterking van ons wandelprogramma

Sjoerd Nelson helpt met de invulling en uitbreiding van onze wandelingen