Provincie wil uit GNR treden.

De provincie wil uit het GNR treden, met belangrijke financiële gevolgen voor de Gooise gemeenten.

Het Leukste Groene Doeboek van Gooi & Vecht gepresenteerd.

Het doeboek, gerealiseerd met steun van de VVG, betrekt kinderen bij het Erfgoedfestival.

VVG draagt haar fietsroutes over aan het Fietsgilde

Het Fietsgilde kan hier beter gebruik van maken, omdat zij fietstochten aanbieden met begeleiding van een gids.

Natuurverbinding Hoorneboeg

Op de Hoorneboegse hei is gekozen voor een kortere en smallere doorgang tussen twee natuurbruggen en dus voor behoud van veel bomen, maar ten koste van de diversiteit

Natuurdroom 2050 Noord- Holland

VVG heeft inbreng in het rapport van ARK natuurontwikkeling t.b.v. de Provinciale Omgevingsvisie 2050.