Gooi-o-logie: Van kerstening tot ontzuiling tussen Vecht en Eem

Het christendom, dat in het begin van de 8e eeuw zijn intrede deed in ons gebied, heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op samenleving en cultuur. Niet alleen de mensen, maar ook de tijd en de ruimte werden gekerstend. In een volgende fase, die van de Reformatie, drukte het calvinisme sterk zijn stempel op de Nederlandse cultuur. Het gebied tussen Vecht en Eem werd een afspiegeling van Nederland in zijn geheel: sommige plaatsen werden helemaal of grotendeels protestants, terwijl andere katholiek bleven. Al aanwezige tendensen van voor 1800 zetten daarna sterk door: ook ons gebied werd een verzuilde samenleving, totdat vanaf de jaren 1960 de ontzuiling en ontkerkelijking opkwamen en een nieuwe religie zijn intrede deed.

  • Woensdag 25 september:

Hoe God verscheen tussen Vecht en Eem – Kerstening van de mensen, de tijd en de ruimte,
docent: dr. Henk Michielse

  • Woensdag 2 oktober:

Geen begeerde van keel en buik – opkomst en ondergang van de 7 kloosters van de Moderne Devotie tussen Vecht en Eem, ca.1300-1578,  docent: dr. Henk Michielse

  • Woensdag 9 oktober:

      Geuzen en paepen – de Reformatie tussen Vecht en Eem ca.1550-1800
docent: prof. dr. Gerrit Schutte

  • Woensdag 16 oktober:

Van herleving tot ontkerkelijking tussen Vecht en Eem – religiegeschiedenis van de 19e en 20e eeuw,
docent: prof. dr. Gerrit Schutte.

  • Zaterdag

Excursie: fietstocht langs de Hilversumse kerken
o.l.v. drs. Pieter Hoogenraad.

Prijs € 79,00

Code INF-525

Aantal 4 avonden + 1 ochtendexcursie

Data

Woensdag 25 sep., 2, 9 en 16 okt. 19.30-22.00 uur

Locatie

Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

Inschrijven via de volksuniversteit

De VVG was in 2012 initiatiefnemer voor het oprichten van de Leergang Gooi-o-logie. De leergang is een samenwerkingsverband van: Tussen Vecht en Eem (TVE) (Coordinator), VVG, Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) afdeling Naerdincklant, Stichting Omgevingseducatie Gooi-,Vecht- en Eemstreek (OGVE), Goois Natuurreservaat (GNR), Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Gooi en Omstreken, Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV), Geologisch Museum Hofland (GMH).