Dick Jonkers erelid

In onze ledenvergadering is Dick Jonkers benoemd tot erelid van onze vereniging. Vandaag was er gelegenheid hem persoonlijk de bijbehorende oorkonde uit te reiken. Dick is van begin 1989 tot en met het eerste nummer van dit jaar lid geweest van de redactie van het tijdschrift, waarvan de laatste ruim twintig jaar als voorzitter. Met zijn grote kennis van flora en fauna en met name vogels, heeft hij een bijna onuitputtelijke reeks van artikelen geproduceerd.
Van april 1994 tot april 2002 was Dick bovendien bestuurslid.
Ook nu nog zet hij zich in voor het tijdschrift, wij zijn hem voor de inbreng van zijn kennis en enthousiasme veel dank verschuldigd.