De provincie blaast plannen doortrekken N201 af

Lang is er gesproken over het doortrekken van de N201 ten zuiden van Hilversum naar de A27, dwars over de hei. De VVG vond dit absoluut onaanvaardbaar.

Op 28 januari zijn de voorstellen voor de oplossing de knelpunten van de N201 behandeld in de Statencommissie van de provincie Utrecht. Er waren negen insprekers waaronder onze voorzitter, die mede namens TVE en Albertus Perk sprak. Ook mevrouw Vonhoff, die de petitie tegen het doortrekken van de weg heeft georganiseerd en de Stichting Behoud de Gooise Heide, waren van de partij. Mevrouw Vonhoff heeft de petitie – die op Facebook door de VVG is ondersteund- aangeboden aan de voorzitter van de commissie.

Door Gedeputeerde Staten was al gekozen voor een voorkeursvariant waarbij de weg in principe niet wordt verbreed of verlengd, maar waarbij alleen op de plaatsen waar zich echt knelpunten voordoen in de doorstroming, maatregelen worden genomen in de zin van kruispuntverbeteringen. Tot onze vreugde heeft de vergadering van de Provinciale Staten dit voorstel overgenomen. De gevreesde weg is hiermee van de baan!

Bij de Provinciale Staten van Noord-Holland staat een verbetering van de N201 niet ingepland. Nu de Provincie Utrecht geen doortrekking meer wenst is de kans dat Noord-Holland daar wel voor zou kiezen verkeken.

Voor de inspraaknotitie van de VVG, TVE en Albertus Perk, zie bijlage.

Zie voor meer informatie ook de website van de provincie Utrecht