Emil Ludenpenning uitgereikt aan Jaap Vlaanderen

Op 14 oktober 2022 vond in de Burgerzaal van het Stadhuis te Naarden-Vesting de uitreiking plaats van de Emil-Ludenpenning 2022 aan  Jaap Vlaanderen. De Emil-Ludenlezing werd door Jaap gehouden over het GNR, waar hij zich 40 jaar met veel energie en grote kennis van de natuur voor heeft ingezet. Hij heeft veel vrijwilligers geïnspireerd om zich voor de Gooise natuur in te zetten.

De uitreiking van de Emil Ludenpenning is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Stad en Lande van Gooiland, Stichting Tussen Vecht en Eem, Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Goois Natuurreservaat. De prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de regionale geschiedenis en het behoud van cultureel en landschappelijk erfgoed.

Foto’s: E. van Wijland