Extra aandacht voor de kust: foto-expositie in Muiden

In 2019 staat de “Zuiderzeekust” volop in de belangstelling. De regio en de gemeentes ontwikkelen nieuwe kustvisies. De Vrienden van het Gooi gaan daarom dit jaar op verschillende manieren aandacht geven aan de randmeren: door middel van speciale wandel- en fietstochten en deelname aan de discussies over deze kustvisies bij diverse gemeenten.

Fotograaf Fred Willems creëerde een drietal foto exposities rond de kustplaatsen Muiden/Muiderberg, de vesting Naarden en Huizen. Elke kustplaats wordt een eigen manier in beeld gebracht. Het doel is de schoonheid en historische waarden op verschillende manieren in beeld te brengen.

De expositie in Muiden wordt gehouden van 12 juni t/m 10 juli 2019 in de Bibliotheek Muiden, Kazernestraat 10.

Muiden ligt aan de monding van de Vecht, grenzend aan het IJmeer. Er bestaan nog vrijwel complete tankversperringen op de dijk tussen Muiderberg en Muiden. Het was een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en van de Stelling van Amsterdam.