Fonteinkruid en de strijd tussen natuur en recreatie

Het probleem van vastgelopen scheepsschroeven belemmert de recreatie langs het Gooimeer. Maar het fonteinkruid dat er overvloedig groeit is wel het bewijs dat het water steeds helderder wordt en een bekroning van de maatregelen die het troebele water de afgelopen jaren hebben verbeterd. Is er alleen maar sprake van overlast? Er zijn ook positieve effecten: de dichte begroeiing is een kraamkamer voor vissen en daardoor een luilekkerland voor watervogels. Veel delen van het Gooimeer zijn door de aanwijzing als Natura 2000 gebied nu juist bestemd om vogels te beschermen

Gastvrije Randmeren heeft voor het Gooi- en Eemmeer een watersysteemanalyse laten uitvoeren om te kijken of er nog ruimte is om meer waterplanten te maaien. De uitkomst is verrassend: de zuidelijke randmeren zijn kwetsbaar (of minder robuust dan gedacht) en een omslag naar een troebele-/algen-toestand dreigt. De mossel-stand is gemeten en blijkt ingestort en de toevoer van fosfaat vanuit de Eem is blijvend te hoog.

Ook hier ziet de VVG weer het spanningsveld tussen de mens/recreatie en de natuur. Er zullen besluiten moeten worden genomen. Wij zullen onze visie kenbaar maken.

Kijk ook even naar het volledige onderzoeksrapport ‘Rapport Waterplantenoverlast Gooi- en Eemmeer‘ van Witteveen en Bos.

Op 25 januari 2021 is een studie gepubliceerd in H2O-online , “een heldere blik op een potentieel troebel ecosysteem”, van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Het maaien, harken en afvoeren van waterplanten in Gooi- en Eemmeer zoals fonteinkruid heeft geen zin. Het is zelfs gevaarlijk want de kans bestaat dat het water van de randmeren weer troebel en algenrijk wordt.

De echte boosdoener is de rivier de Eem. Door aanvoer van voedselrijk water groeien de planten het snelst.