Hoogspanningsmasten langs de Gooise kust

Update april
De “viltstift strepen” zijn corridors geworden. Wij maken ons zorgen over het alternatieve tracé Naarden – Huizen. De natuur in Oud Valkeveen, Oud Naarden en de Naardereng is in gevaar. Het is nog steeds in de inventarisatie fase. We kunnen niet veel meer doen dan via de publieke opinie druk zetten op de minister van Economische zaken. Kijk voor meer informatie op de website van Tennet

Er zijn plannen om een hoogspanningslijn aan te leggen tussen Diemen en Ens. Deze zal een belangrijke schakel vormen in het elektriciteitsnet tussen de Eemshaven en Zuid Nederland. Een van de varianten loopt langs onze kust, van Oud Valkeveen via Oud Naarden, de Naardereng tot de Wolfskamer. In combinatie met andere tracés is Muiderberg ook betrokken.
Wij ontvangen veel berichten van verontruste bewoners, het onderwerp leeft enorm. Wij waren aanwezig bij een voorlichtingsbijeenkomst in Jan Tabak en wij wij hebben onze zienswijze op 16-november 2023 ingediend.

Lees hier onze  zienswijze!