Contact

Postadres:
Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG)
Postbus 1080
1270 BB Huizen

E-mailadressen:
Aanmelden voor activiteiten en algemene vragen: info@vriendenvanhetgooi.nl

Aanmelden, adreswijziging en opzeggen:
ledenadministratie@vriendenvanhetgooi.nl

Vragen en opmerkingen over de website:
webmaster@vriendenvanhetgooi.nl

PR en Communicatie:
prencommunicatie@vriendenvanhetgooi.nl

Als u vragen heeft kunt u gebruik maken van onderstaand mailadres.

info@vriendenvanhetgooi.nl