Inschrijving Edwin Klompprijs

Jaarlijks geven de Vrienden van het Gooi een bedrag van € 4.000 aan een school om op het schoolplein een meer natuurlijke aanleg te realiseren.

Belangrijke thema’s zijn: lokaal en gezond voedsel, biodiversiteit en klimaat, het maken van een voedselplek voor vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Het schoolplan moet ervoor zorgen dat de school en/of schoolomgeving groener wordt. Kinderen moeten erdoor leren over het belang van de natuur in je eigen omgeving.

Bij de beoordeling van de aanvragen speelt inbreng en betrokkenheid van de leerlingen een belangrijke rol. Hebben zij bijgedragen met ideeën? Hoe worden zij betrokken bij de uitwerking? Zijn er lesprogramma’s om ontwikkeling van de stukjes natuur te begeleiden?

De prijs is voornoemd naar Edwin Klomp. Een buitenmens, die als vrijwilliger bij de Vrienden van het Gooi tot zijn overlijden in 2017 groepen natuurliefhebbers meenam in de natuur. Edwin kon prachtig vertellen over ieder diertje, iedere bloem of boom die je maar tegenkwam. Hij vond educatie voor met name kinderen en jongeren heel belangrijk.

Alle basisscholen in het Gooi mogen meedoen. Kijk hier voor meer informatie.