Jan Kwekkeboom nieuwe voorzitter VVG

Op 21 april heeft Hans Metz tijdens de jaarvergadering het voorzitterschap overgedragen aan Jan Kwekkeboom. In ons tijdschrift verscheen een korte introductie:

Hierbij wil ik mij kort voorstellen als kandidaat voorzitter voor uw Vereniging Vrienden van het Gooi. Mijn naam is Jan Kwekkeboom, in 1955 geboren te Amsterdam, weduwnaar en vader van twee zonen van Michael en Pim resp. 26 en 28 jaar. Mijn wieg stond in Am[1]stelveen. In 1961 verhuisd naar Bussum en een paar jaar later verhuisd naar Loosdrecht. Na mijn Hotelschool opleiding verhuisd naar Naarden-Vesting en sedert 1990 woon ik met genoegen weer in Bussum. Na een korte horecacarrière in 1978 terecht gekomen in de zakelijke dienstverlening o.a. Bedrijfs- en Partij cateringorganisatie en in de uitzendbranche, dit in diverse leidinggevende en directiefuncties, waaronder regiomanager, commercieel directeur en General Manager.

Ik beschik over een brede bestuurlijke ervaring in de rol van penningmeester en voorzitter. Sinds 2014 tot heden nog actief als bestuurslid namens VNO-NCW west van de werkkamer regio Gooi en Vechtstreek. Sedert maart 2014 was ik actief als raadslid gemeente Bussum, in 2016 tot 2018 fractie[1]voorzitter gemeente Gooise Meren namens de Gooise Ouderen Partij. En van 2018 tot eind maart 2022 raadslid namens het Goois Democratisch Platform. In deze periode was ik met name belast met de portefeuilles Sociaal Domein, Financiën en Ruimte Ordening. Bij het beoordelen van vele bestemmingsplannen heb ik vele malen kennis mogen nemen van zienswijzen en bezwaarschriften opgesteld door inwoners, dorpsraden en actieve belangenverenigingen zoals de Historische Kring, Heemschut, SNLG en Vrienden van het Gooi, alsmede eigenaren van onze bos- en heide[1]gronden zoals GNR en Staatsbosbeheer.

Tijdens de recente behandeling van het raadsvoorstel herbesluit Bestemmingsplan Speelpark Oud Valkenveen kwam ik in contact met uw voorzitter de heer Hans Metz. Hij vroeg me na te denken over de vacante en eervolle rol Jan Kwekkeboom van voorzitter van de VVG. Na een goed gesprek met Hans Metz en Dolf van Elten en tijdens een ingelaste bestuursvergadering heb ik desgevraagd besloten mij in te willen zetten voor onze vereniging. Mijn uitgangspunten zijn de juiste persoon op de juiste plaats en samenwerking op basis van ieders kwaliteiten.

Mijn eigen kwaliteiten, die ik graag inzet als voorzitter, zijn het makke[1lijk contact maken met mensen en mijn open positief kritische houding. Ik ga graag met mensen in gesprek en zie het als een uitdaging om mensen met elkaar te verbinden om effectieve resultaten te behalen. Hiervan heb ik ook gebruik gemaakt in eerdere bestuurs-, directie en politieke functies.

Als uw voorzitter zie ik mijn rol vooral als verbindend zowel naar de leden als naar de medebestuurdersleden en zal ik mij inspannen om gemotiveerde mensen te ondersteunen zodat zij hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen en inzetten voor VVG.

Gelezen in de Gooi en Eemlander van 31 maart 2022

Met de woorden ’de gemeente is voorlopig nog niet van mij af’ nam Jan Kwekkeboom dinsdagavond afscheid als GDP-raadslid in de gemeente Gooise Meren. Een dag later kan hij melden waarom. Kwekkeboom is voorgedragen als nieuwe voorzitter van Vereniging Vrienden van het Gooi.

,,Zes jaar geleden ben ik als raadslid begonnen aan het dossier Speelpark Oud Valkeveen waar onder andere een nieuw bestemmingsplan voor moest komen. Ik heb vanuit die hoedanigheid veel contact met de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) gehad. Gaandeweg leer je goed waar zo’n club voor staat en bouw je een relatie op tot het punt waarop beide partijen denken, dit zou wel eens de nieuwe voorzitter kunnen zijn. De huidige voorzitter Hans Metz is namelijk al geruime tijd over zijn termijn heen”, aldus Kwekkeboom.

Postzegelstukjes

VVG houdt onder andere in het belang van de natuur alle ruimtelijke ontwikkelingen in het Gooi scherp in de gaten. Kwekkeboom: ,,Het Gooi is grotendeels bebouwd en waar het niet bebouwd is, is de grond in handen van natuurorganisaties. Dan blijven er slechts een paar postzegelstukjes over waar het onderste uit de kan wordt gehaald. Denk aan de Driftweg tussen Naarden en Huizen. Dat betekent veel contact met gemeenten en de afdelingen ruimtelijke ordening.”

Kwekkeboom is nog niet zover dat hij al kan zeggen hoe hij zijn rol als voorzitter gaat invullen. Bovendien moeten de leden eerst nog instemmen met zijn voordracht. ,,Zij kunnen ook met een eigen kandidaat komen.” Over drie weken op 21 april komen de leden van de vereniging bij elkaar en weet Kwekkeboom of hij inderdaad voorzitter wordt.