Lammetje en mol, nieuwe kleuterpaden van het GNR

Uit de grote donatie die de VVG heeft aangeboden aan het GNR ten behoeve van jongeren milieueducatie zijn twee nieuwe kleuterpaden gefinancierd.  Het pad “Lammetje ontdekt de Gooise heide” is bij de schaapskooi officieel in gebruik genomen door de kleuterklas van de Hilversumse basisschool de Wilgen. Gewapend met een Doe-boekje liepen zij van kei naar kei om onderweg allemaal leuke en leerzame opdrachten uit te voeren.

Een tweede pad “Mol ontdekt het Gooise bos” is uitgezet in het Spanderswoud.

Beide boekjes zijn verkrijgbaar via de website van het GNR

Kijk HIER voor andere door ons gesponsorde GNR-educatie activiteiten