Met Flip naar speelbos ’t Laer

Speelbos ’t Laer is al jaren een groot succes waar kinderen lekker kunnen spelen in de natuur. Sinds kort is er ook een gidsje. Onder leiding van Flip de Vink, gericht op kinderen van 6-8 jaar, kunnen de speelbos bezoekers ontdekken wat er allemaal te doen is. Ook zijn de speelmogelijkheden wat opgefrist en voorzien van nieuwe bebording. Het Flipperboekje is verkrijgbaar via de website van het GNR. De VVG heeft er financieel aan bijgedragen, het is betaald uit de grote educatie subsidie afkomstig uit de nalatenschap van Wim Binnendijk