Milieuorganisaties doen een beroep op de politiek

Drie particuliere organisaties die opkomen voor het unieke cultuur-historisch landschap en het gebouwde erfgoed in het Gooi en de Vechtstreek – waaronder de VVG – richten zich met tot alle plaatselijke politieke partijen ter voorbereiding van hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Aanleiding voor dit Adres zijn de zorgen die de betrokken organisaties zich maken over de inrichting van het Gooi en de Vechtstreek in de toekomst.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de invoering van de nieuwe Omgevingswet die per 1 juli 2022 van kracht wordt. Sommige gemeenten zijn al begonnen aan te geven wat hun bestaande kwaliteiten zijn. Deze kwaliteitsanalyses moeten worden meegewogen bij nieuwe plannen die ingrijpen in de ruimtelijke omgeving: nieuwbouwlocaties, kantoorvestigingen, bedrijfsterreinen, verkeersplannen en milieu-ingrepen om via omgevingsvisies te komen tot één gemeentelijk Omgevingsplan.

De betrokken organisaties willen voorkomen dat daardoor de bestaande stads- en dorpsgezichten, de Hollandse Waterlinies (Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie) als werelderfgoed en andere cultuurmonumenten, boven- en ondergronds, en hoogstaande en bijzondere natuurgebieden in het Gooi worden aangetast.

Zie hier de tekst van de oproep aan de politiek
en een artikel in de Gooi- en Eemlander van 6 september 2021