Advies Natuurverbinding Hoorneboeg door GNR geheel overgenomen

De wenselijke natuurverbinding tussen een aantal natuurbruggen gaf veel commotie. Vooral bij de Hoorneboeg zou veel voormalig productiebos gekapt moeten worden. Er is een commissie gevormd waarin tegenstanders van bomenkap goed vertegenwoordigd waren. Gekozen is nu voor een kortere en smallere doorgang en dus voor behoud van veel bomen.

De VVG merkt hier bij op dat dit plan:
• minder scoort wat betreft landschapsbeleving;
• niet voorziet in een verbinding naar het Utrechtse deel van de Heuvelrug;
• leidt tot minder heide voor de verbinding omdat er minder bomen worden gekapt.

Deze punten zien wij als belangrijke nadelen van deze keuze. Toch staat de VVG achter dit plan. Er is nu een maatschappelijk draagvlak en het is tijd om er mee aan de slag te gaan. Er zullen ongetwijfeld nog discussies komen om scherpe bosranden nog wat meer geleidelijk te laten overlopen naar heide. De VVG zou bij deze verdere invulling graag samen met andere natuurorganisaties betrokken willen worden.

Voor hondenbezitters is er een vervelende boodschap. De nauwe doorgangen zijn uitsluitend bestemd voor wild.

Zie hier het volledige advies aan het GNR van de VVG

Ook meer informatie op de website van het GNR