Nieuwe natuur bij strekdam Blaricum?

In ons dossier Waterwoningen doen wij verslag van het plan om op de kop van de Blaricummermeent een aantal drijvende woningen te realiseren. Het plan zal niet worden gerealiseerd. De dam, als voorloper van de steiger t.b.v. deze woningen, ligt er al wel.

Een plan om er voorlopig een wandelpad aan te leggen is door de raad afgewezen. Hart voor Blaricum heeft recent voorgesteld om te kijken of de natuur rond de dam kan worden versterkt. Het college zal dit gaan uitwerken in een plan met meerdere varianten voor natuurbescherming. De VVG vindt dat een goed idee en wil graag meedenken.

Op 1-11-2021 stond er een artikel in de Gooi en Eembode. De gemeente zoekt een oplossing met het storten van boomstammen, die het onderwaterleven zullen verbeteren en daarmee indirect de vogelstand. De VVG geeft de voorkeur aan door het opspuiten van zand creëren van nieuwe natuur langs de dam, waardoor vergelijkbare omstandigheden zouden kunnen ontstaan die ook op het Stichtse strand voorkomen. Door een zoute kalkrijke omgeving zouden zich daar dan vergelijkbare zeldzame duinplanten kunnen ontwikkelen.

Op 24 november 2021 meldt de Gooi en Eemlander dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het boomstammenplan. De pier zal geschikt worden gemaakt voor vogels die graag op kale grond broeden.

Meer informatie over het natuurplan.

In ons dossier ophoging strand staat informatie over het verloren gaan van kruidenrijk grasland en de bijzondere planten die daar op een klein deel van het strand nog aanwezig zijn.