Geen recreatiewoningen in het stadspark Huizerhoofd

Adders (onder het gras) op het Huizerhoofd

De SVE Group, eigenaar van hotel Newport, heeft het plan om het Huizerhoofd te ontwikkelen tot Eco Resort Gooimeer. In het plan staat dat de exploitatie van het hotel nooit rendabel kan worden zonder de bouw van bijbehorende recreatiewoningen. Ook een horecapaviljoen met Beach club op de punt is daar een onderdeel van. De gemeente heeft een positieve indruk van het plan. Het initiatief van de SVE Group beslaat de gehele landtong en is daarmee een onderdeel van de ontwikkeling van het hele Huizer kustgebied, inclusief de zomerkade.

Update mei 2024

De landtong lijkt gered. De nieuwste plannen gaan over afbraak en herbouw van het hotel, met meer kamers en serviceappartementen.  Maar in de krant lazen wij dat de politiek zich verzet tegen recreatiewoningen in het stadspark. Wij hopen dat wij daaraan ons steentje hebben bijgedragen door de aanbiedingsverplichting juridisch uit te zoeken en in te spreken bij de commissievergadering.

Update november 2022

De gemeente is toe aan besluitvorming en vraagt Commissie Fysiek Domein om advies. Wij hebben op 30 november ingesproken bij de vergadering. Het gaat nu om deze versie van het plan: Eco Resort Gooimeer.

Hier de inspraaknotitie en de bijlage met een analyse van de aanbiedingsplicht. Ook nog de korte versie zoals ingebracht  tijdens de zitting van de commissie.

Update maart

Uit kadasteronderzoek zijn een aantal gegevens bekend geworden. Toen de grond t.b.v. de bouw van het hotel in 1993 werd verkocht zijn de toenmalige koper en de gemeente een aanbiedingsplicht overeengekomen. De koper kreeg het recht van koop van de landtong zodra de gemeente Huizen zou besluiten het bestemmingsplan “ten behoeve van de bebouwing” te wijzigen. Het bestemmingplan staat een maximum van 100 m2 aan bebouwing toe met een maximale hoogte van 3 meter. Voor het realiseren van deze plannen is het dus nodig om het bestemmingplan te wijzigen en daardoor ontstaat de kans dat de SVE-groep eigenaar wordt van de hele landtong.

In de eigendomsakte staat “het recht van eerste koop”, in een motie lezen wij: “er is een aanbiedingsplicht”. In de folder van het Eco Resort staat: “het recht van eerste ontwikkeling”. Het “Aanbieden hoeft niet, tenzij….” is een beetje in een vergeethoek terecht gekomen.

De SVE Groep moet een koopsom voldoen op basis van de voor de nieuwe bestemming geldende marktprijs. Als de koper dan ook nog de herinrichting van het gebied voor haar rekening neemt snijdt het mes aan twee kanten. De vraag is of de gemeente dan zonder eigenaar te zijn nog grip geeft op toekomstige ontwikkelingen. Zeker als zal blijken dat het nieuw te maken bestemmingsplan door de projectontwikkelaar wat ruimer wordt geïnterpreteerd dan verwacht.

Als de gemeente zou willen beslissen op deze wijze een opknapbeurt van het park te realiseren zullen er voor- en tegenstanders zijn. De een wil stil van vogels genieten op de bijna verlaten punt en de bewoners in het gebied willen graag dat er meer sociale controle komt om drugshandel en prostitutie tegen te gaan. Natuurliefhebbers zullen er voor pleiten de rietkraag ongestoord in stand te laten. Met de mogelijkheden van inspraak en beroep kan het nog lang duren voordat het nieuwe bestemmingsplan van kracht wordt. Maar de opknapbeurt kan ook zonder Eco Resort, dat is een keus.

Nu de vraag of de SVE Groep wel recht heeft op deze voorkeursbehandeling. Zij kocht hotel Newport in 2018 van Michel van de Kuit. In de akte staat dat het verleende recht van eerste koop wordt overgedragen voor een bedrag van € 400.000. Is de aanbiedingsplicht alleen ten behoeve van de eerste koper of is deze overdraagbaar? De VVG vindt dat dit in ieder geval onderzocht moet worden door in archieven te kijken wat destijds de bedoeling van deze onduidelijk geformuleerde bepaling was.

Een ambtelijke werkgroep buigt zich op dit moment over de plannen. Wat de uitkomst daarvan ook zal zijn: de Vrienden van het Gooi vragen de gemeente bewust om te gaan met de hierboven geschetste gevolgen.

Wij hebben een overzicht gemaakt van eigendomsbewijzen en relevante bepalingen uit het bestemmingsplan.

Update september 2021

Er zijn  nieuwe plannen. Newport wordt een ecoresort. De plannen met het terrein van het hotel zijn begrijpelijk, dat moet nodig worden opgeknapt. Maar wij zetten wel vraagtekens bij het opstarten van een nieuwe economische activiteit op de landtong. De horeca op de punt staat in de kustvisie. Maar ook nu weer wordt gesproken over recreatiewoningen. Hiermee gaat een deel van het openbare karakter van de landtong verloren.

Update maart 2021

Bericht in de Gooi en Eemlander: De gemeenteraad heeft besloten hier geen vakantiewoningen te ontwikkelen. Het blijft een stadspark en de kustvisie blijft van toepassing. Alleen is er voorlopig geen geld voor nieuwe plannen. Het blijft dus een heerlijk plekje om in alle rust te genieten van het schitterende uitzicht en de vele vogels die daar te zien zijn.

November 2020
De nieuwe eigenaar van hotel Newport wil de exploitatie daarvan uitbreiden door op de landtong 50 recreatiewoningen met horeca neer te zetten. Dit in strijd met de nog geen jaar geleden ontwikkelde kustvisie van de gemeente Huizen. De VVG zou het jammer vinden als daardoor een geliefd wandelgebied met fraai uitzicht op het water verloren zou gaan. Dit hebben wij kenbaar gemaakt in een persbericht. Zie voor meer details het artikel in het Huizer Nieuws.

Op 25-11 was er een uitzending van NH-TV. Ons bestuurslid George Laeijendecker kwam aan het woord, maar ook een bewoner van de appartementen achter hotel Newport. Zij willen heel graag dat het gebied word opgeknapt. Wij ook, maar wel met behoud van de rietkraag en respect voor de natuur! Als het hotel met restaurant weer gaat functioneren zal dat een hoop schimmige activiteiten voorkomen. Maar recreatiewoningen op de landtong is een stap te ver.

Wel of geen vakantiewoningen op het Huizerhoofd? “Ik hoor veel schrikreacties” – NH Nieuws