Omgevingseducatie bestaat 25 jaar

Vrijdag 8 november vierde de Stichting Omgevingeducatie Gooi, Vecht en Eemstreek haar 25- jarig jubileum. De stichting ontwikkelt progamma’s voor het onderwijs ten behoeve van de omgevingseducatie.

Dit werd gevierd op buitenplaats de Hoorneboeg met o.m. een boeiende lezing van prof. dr. Michiel Korthals, over de eenheid van natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid. Hij stipte daarbij ook de enorme teruggang van de biodiversiteit aan die in de 2e helft van de 20e eeuw heeft plaats gevonden.

De deelnemers konden deelnemen aan een van de excursies over het landgoed of de aanpalende Hoorneboegse heide, waarna werd afgesloten met met een hapje en een drankje.