Oud Valkeveen: geen parkeerplaatsen in beschermde natuur

Op 9 oktober 2019 heeft de gemeente het nieuwe bestemmingsplan t.b.v. Oud Valkeveen vastgesteld. Op diverse punten is dit een verbetering, onder meer omdat het veel beter vaststelt wat er aan speeltoestellen mag worden aangebracht. Een punt waar de VVG niet akkoord mee kan gaan is het plan een stuk beschermd bos te kappen om daar een parkeerplaats t.b.v. het pretpark van te maken. Niet alleen is het aangewezen binnen het Natuurnetwerk Nederland, maar ook kan het park daardoor groeien naar een volume dat niet past op deze plek, met alle overlast van dien.
De eigenaar heeft verklaard dat Oud Valkeveen voor hem een hobby is en dat hij er niet van hoeft te leven. Een exploitatie zonder overlast voor de buurt en zonder opoffering van beschermde natuur kan hem volgens ons dus niet erg schaden.

Een probleem van het speelpark is dat het aan alle kanten is omsloten door beschermde natuurgebieden. Alle behorend tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en/of Natura 2000. Daarmee zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het speelpark per definitie beperkt. Sinds een jaar of 4 à 5 trekt het park steeds meer publiek aan. Daardoor ontstonden problemen met parkeerdruk, lawaaioverlast en veiligheid.
Het speelpark beschikt binnen de eigen grenzen over zo’n 500 parkeerplaatsen. Dat is al ruim 4x de parkeernorm van maximaal 120 plaatsen. Desalniettemin blijkt dat het speelpark behoefte heeft aan nog eens 500 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen alleen worden gevonden langs de openbare weg, of in de omringende natuur.

Links van het park is in een (beschermd) weiland een tijdelijke parkeeroplossing gevonden. In samenhang daarmee is er een parkeerverbod gekomen voor de omliggende toegangswegen. Een definitieve oplossing voor het parkeerprobleem zou het kappen van 1,3 ha NNN-bos aan de rechterzijde zijn. Daarmee wordt natuurgebied aan het Natuurnetwerk Nederland onttrokken en dit is strijd is met de provinciale ruimtelijke- en natuurregelgeving.

Speelpark Oud Valkeveen bezorgt al heel lang aan veel mensen heel veel plezier. De VVG wil ook graag dat dat zo blijft. Maar de grens aan de groei van het park is inmiddels overschreden. Het huidige bestemmingsplan ging nog uit van ca 130.000 bezoekers per jaar. Nu dat er inmiddels 200.000 à 300.000 zijn geworden is het park uit zijn jasje gegroeid.

De leef-, woon- en werkomgeving, (verkeer)veiligheid en bereikbaarheid zijn in het geding. Speciaal de toename van de parkeerbehoefte van het speelpark is nu buitenproportioneel en verdraagt zich daarmee niet met een goede ruimtelijke ordening. Indien een parkeerbehoefte van in totaal 1000 plaatsen blijft, past het speelpark planologisch niet (meer) op deze plek.

Op  17 januari 2024 heeft de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan vernietigd. We zijn nu weer terug bij af en het is aan de gemeente Gooise Meren nu een beter plan te maken.

Zie voor meer informatie ons dossier Oud Valkeveen